Tuin, Terras & Zwembad

We kunnen u verschillende kleuren kwartsiet en gevlamd graniet aanbieden, met een stroef oppervlak.Voor een perfecte antislip, ook met natte voeten. De hier getoonde granieten tegels, 40 x 40 cm, hebben een dikte van 3 cm,
de afwerking is gehamerd (gebouchardeerd) voor een goed antislip oppervlak, met een sierlijke gezoete rand. Prijs voor licht grijs als op foto of beige is nu slechts EUR 45 / m² incl. BTW , excl. vervoer; (1 m² = 6¼ tegels)
(zonder gezoete rand, gehamerd of gevlamd, EUR 39 / m²)
Voor veel gestelde vragen over buitentegels zie http://mo-b.nl

Zoekt u erkende bestratingsbedrijven voor uw tuin, terras of oprit, kijk dan op:
Stichting Erkenning voor het bestratingsbedrijf


en lees ook de volgende adviezen:

Buitenterrassen

Bij een goede plaatsing is het belangrijk dat water snel en goed wordt afgevoerd om schade ten gevolge van regen, zon, vorst ed. te vermijden:
Afvoer van water van het tegeloppervlak:afhellend oppervlak.
Afvoer van water uit onderliggende lagen: drainerende lagen,drainagemat.
Afvoer van water uit de ondergrond:drainerende steenslag bijvoorbeeld.
Afvoer van water weg van het omringende terrein:drainage rond terras bijvoorbeeld.
Buitenbetegelingen zijn ook aan grotere temperatuurschommelingen onderhevig.
Daardoor zal de uitzetting en krimp van de vloer hoog zijn. Natuursteentegels moeten natuurlijk ook vorstbestendig zijn .
De dikte is te bepalen aan de hand van de te verwachten belastingen van de soort natuursteen.

Onderlagen (funderingslagen)

1) Fundering bestaat uit een drainerende steenslaglaag van 20-30 cm dikte. Boven de steenslaglaag kan een drainerende korrelbeton geplaatst worden.
Daarboven komt een gestabiliseerd zandbed of dekvloer (zie verder).
2) Indien de ondergrond boven de steenslaglaag bestaat uit niet drainerende beton,dan moet ze in helling gelegd worden van 2% bovenop de drainerende steenslaglaag.
Men moet maatregelen nemen om het water van de betonplaat af te voeren, door gebruik van een drainerende mat of door drainerende lagen bovenop de betonplaat.
Vermijd een geschrankte plaatsing, het gebruik van banen en van grote formaten om risico tot schade als gevolg van krimp te vermijden.

Tegels

De tegelvloer moet zelf met een helling van minstens 1.5% geplaatst worden, weg van het gebouw.

1) In zandbed of op kalksteenslag.
Deze techniek wordt vooral gebruikt voor kasseien of kleinere elementen en komt gewoonlijk bovenop een steenslaglaag en/of een drainerende betonlaag.
De natuursteen wordt in een bed van ruw zand gelegd waaraan cement werd toegevoegd. Het geheel wordt goed aangestampt en de dunne voegen worden gevuld met fijn wit zand dat besproeid en ingeborsteld wordt.
Tegenwoordig wordt eerder gekozen voor een plaatsing op een laag kalksteenslag van 8 cm dikte. De voegen worden opgevuld met fijner kalksteenslag.
Deze plaatsing heeft als voordeel dat de voegen vochtdoorlatend en vervormbaar zijn (zie uitzettingsrisico).

2) Traditionele plaatsing (legmortel op gestabiliseerd zandbed) Deze techniek wordt vooral toegepast voor grotere en zwaardere tegels.
Hierbij worden tegels met een legmortel op een gestabiliseerd zandbed gelegd. Bij de plaatsing van tegels met een gesloten structuur (leisteen,kwartsiet,...) zijn speciale voorzorgen nodig, zoals het zorgvuldig schoonmaken en ontstoffen van het legvlak,
aanbrengen van een hechtingsproduct en gebruik van een hechtingstoeslagstof in de legmortel.

3) Plaatsing op een gewapende dekvloer die op een drainerende scheidingslaag/mat is geplaatst. Het wapeningsnet in de dekvloer is een absolute vereiste om risico van barsten bij temperatuursschommelingen te vermijden.
Men kan de tegelsverlijmen (aangepaste lijm voor het type natuursteen en bestemd voor buitentoepassing) of in een ?dunne? mortellaag (2 cm dik) plaatsen.
? Wanneer tegels in een mortelbed geplaatst zijn, moet men streven naar een zo volledig mogelijke opvulling met mortel onder de tegel. Ook de voegen moeten volledig opgevuld zijn, om vorstschade te vermijden.
? Bij plaatsing op een gewapende dekvloer dienen uitzettingsvoegen voorzien te worden: een oppervlakte zonder uitzettingsvoeg mag niet groter zijn dan 15-20 m2; bij tegels die geplaatst worden op een zandbed zijn lengtes tot 20 25 m aanvaardbaar.
? Zorg voor een voldoende afvoer van water van het tegeloppervlak en de onderliggende lagen.