Contact

Welkom bij Antoine Natuursteentegels voor de beste prijs / kwaliteit !
Antoine Natuursteentegels te Voorschoten
(tussen Leiden & Den Haag)
Bezoek volgens afspraak

bel ons op: 071.5617062
7 dagen per week van 9:00 - 21:00 uur
Stuur uw mail naar info@natuursteentegels.nl
Also possible in english.
Aussi possible en franšais.

A N T O I N E respecteert uw recht op privacy en de beveiliging van persoonlijke gegevens, die u aan ons verstrekt, is voor ons van het grootste belang.

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Het verzamelen, vastleggen, verwerken en verder gebruiken (zoals: verkoop/verhuur/ter beschikking stellen aan derden/mailings) van persoonsgegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website doen wij niet.

Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website (zoals: IP-adressen, bezoekersaantallen, bezoekfrequentie, pagina's die bezocht zijn incl.datum en tijdstip) worden wel verzameld. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker waarvan de identiteit onbekend blijft. Dit zijn géén persoonlijke gegevens.

Elke keer als u een vraag of suggestie indient of een e-mail stuurt, wordt uw naam en/of e-mail adres alleen gebruikt om uw vraag te registreren en zo nodig te beantwoorden. Na het verwerken van uw opdracht zullen wij die gegevens vernietigen. Alleen als u klant van ons wordt zullen wij uw persoonsgegevens in onze papieren administratie bewaren, dus buiten de computer, voor niemand dan wij zelf toegankelijk en voor niemand te kopen of te huren.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de website www.natuursteentegels.nl
Op diverse plaatsen in onze website zijn koppelingen ( hyperlinks) beschikbaar naar andere websites die niet gebonden zijn aan ons privacy beleid en waarvoor wij géén zeggenschap hebben of verantwoordelijkheid dragen.

Wij wensen u een plezierig en nuttig bezoek aan onze site.